info@melksepar.ir 02166395360

املاک ویژه

فروش املاک ارزشمند خود را به ما بسپارید.

خرید و فروش


150 m 2

همکف

3 خوابه
خرید و فروش


450 m 2

طبقه 2

3 خوابه
رهن و اجاره


70 m 2

طبقه 2

1 خوابه
رهن و اجاره


76 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خرید و فروش


84 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خرید و فروش


93 m 2

طبقه 2

2 خوابه
رهن و اجاره


80 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خرید و فروش


65 m 2

طبقه 4

1 خوابه
خرید و فروش


135 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خرید و فروش


95 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خرید و فروش


100 m 2

طبقه 5

2 خوابه
رهن و اجاره


85 m 2

طبقه 6

2 خوابه
خرید و فروش

رهن و اجاره


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
خرید و فروش


110 m 2

طبقه 5

3 خوابه
خرید و فروش


80 m 2

طبقه 2

2 خوابه