وب سایت ملک سپار با هدف هوشمند سازی واگذاری معاملات املاک و تسریع و سهولت در پیدا کردن ملک دلخواه مشتریان طراحی و اجرا شده است.